Betalnings- och bokningsvillkor

Bokning av campingtomt, stuga eller hyrd husvagn på Löttorps Camping
Bokningen är bindande när ni har fått er bokningsbekräftelse/faktura. När du genomför din bokning godkänner du också att vi lagrar dina personuppgifter hos oss enligt GDPR. Delbetalningen betalas 10 dagar från det att vi skickat fakturan. Resterande summa betalas senast 30 dagar före ankomst. Bokar ni mindre än 30 dagar före ankomstdagen betalar ni hela beloppet inom 10 dagar från det att vi skickat en faktura. Se datum och belopp på fakturan. Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras så att alla uppgifter stämmer. Det är du som ansvarar för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsavgift 80SEK per bokning tillkommer.


Betalning och delbetalning
Delbetalning är 30% av det totala beloppet inklusive bokningsavgift och eventuellt andra tilläggstjänster. Understiger totala hyreskostnaden 1000SEK betalas hela beloppet inom 10 dagar. Se datum och belopp på fakturan. Om du, när delbetalningen skall betalas, inte betalar i tid, avbokar vi din beställning utan särskilt meddelande. Om du inte slutbetalar i tid ser vi det som en avbeställning från din sida och då träder avbokningsreglerna i kraft.

Vid inbetalning av felaktigt belopp än vad fakturan avser tillkommer 500SEK i administrativ avgift vid återbetalning.

Bokningen skall vara slutbetald innan incheckning. 

Observera att bokningen är bindande och att du är betalningsskyldig.


Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället. Priset för avbeställningsskydd är 295SEK. Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram t.o.m. dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för avbeställningsskydd, bokningsavgift samt betalda tilläggstjänster återbetald i följande fall med intyg från nedan. Om ingen giltig orsak kan styrkas med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag sker ingen återbetalning.


a) Dödsfall, sjukdom eller olycka av allvarligare art som drabbat dig själv, familj eller medresenär boende i samma stuga/campingtomt.

b) Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar.

c) Vattenskada, brand eller annan skada som drabbar det egna hemmet.

 

Orsak till avbokning får inte vara känd vid bokningstillfället.

 

 

Om avbokning görs tidigare än 30 dagar innan ankomst:


Med avbeställningsskydd: Hyresbeloppet återbetalas mot uppvisande av läkarintyg eller annan giltig dokumentation till Kundens angivna bankkonto med avdrag för avbeställningsskydd, bokningsavgift och andra delbetalda tilläggstjänster.
 

​Om avbokning görs 30 dagar innan ankomst till dag innan ankomst:


Med avbeställningsskydd: Hyresbeloppet återbetalas mot uppvisande av läkarintyg eller annan giltig dokumentation till Kundens angivna bankkonto med avdrag för avbeställningsskydd, bokningsavgift och andra betalda tilläggstjänster.
 

Utan avbeställningsskydd: Ingen återbetalning sker.

 

Vad händer om jag vill åka hem tidigare?
Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar eller andra köpta tilläggstjänster.

 

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/campingplatsen i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda dig ett likvärdigt hyresobjekt, har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala hela hyresbeloppet till dig. Istället för att säga upp avtalet har du möjlighet att begära att vi sätter ner hyran. Vid klagomål skall dessa framföras till oss omedelbart. Fel, som uppstår under din vistelse, skall anmälas omgående så att vi får en chans att rätta till dem. Om du inte meddelat oss utgår ej ersättning i efterhand.

 

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/campingplatsen väl och informera dig om och följa de ordningsföreskrifter som gäller. Om du eller någon i ditt sällskap bryter mot våra ordningsföreskrifter eller avtalet i övrigt kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan. 
Ni äger då ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan/campingtomten genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/campingplatsen till något annat än vad som avtalats vid bokningstillfället, ej heller låta fler personer övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Hyr ni stuga skall denna städas enligt instruktioner som fås vid incheckningstillfället. Vid ej fullgod städning kommer städning att utföras på din bekostnad (Från 2000SEK beroende på stugans storlek). Observera att rökning ej är tillåten i någon av våra stugor! Överträdelse av rökförbud i stuga medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst från 7500SEK.

Gästinformation

Kontakta oss

Kesnäs Fiskarvägen 1

387 73 Löttorp

Tel: 0485 - 232 70

Email: bokning@lottorpscamping.se

Följ oss

  • Facebook Reflection
  • Trip Advisor App Icon